Vores ansvar og tiltag

På denne side finder du de tiltag vi hos Trekantens El Teknik er en del af og aktivt deltager i for at fremme diverse formål. Tiltagene er baseret på vores værdier og på vores rolle i samfundet, både på international-, national- og lokal plan.

Tiltagene er emner vi støtter op om og finder vigtige for at udvise samfundssind både i nuet, men særdeleshed også i fremtiden, med respekt for fortiden, både hvad angår mennesker, vores omgivelser og bæredygtig udvikling.

Trekantens El Teknik trekanterESG Tilstandsrapport

ESG modenhed

Trekantens El Tekniks ESG tilstandsrapport er udarbejdet i samarbejde med Middelfart Sparekasse. Se mere om de indhentede data i tilstandsrapporten her.

Trekantens El Teknik er i gang med at indhente data på vores egne, vores samarbejdspartnere og leverandørers tal og beregninger, blandt andet i forhold til udledning af CO₂ med mere.

Dette er blandt andet vores flådes antal kilometre og forbrug af brændstof, data fra vores affaldssortering og transportering af materialer og lignende.

Tallene vil blive offentliggjort på denne side, når de er bearbejdet og klar ultimo 2024.

ESG Tilstandsrapport

Logo trekanterSocialt ansvar

High:five

High:five er et landsdækkende projekt i samarbejde med kommuner, politi og kriminalforsorg hjælper unge med at finde et job eller få en praktikplads.

Læs mere om High:five her.

Jesper er rollemodel, mentor og kontaktperson for tidligere straffede hos Trekantens El Teknik i samarbejdet med High:five, en organtisation han selv fik hjælp fra.

I dag har vi flere ansatte med en kriminel fortid.

Læs artiklen om Jesper her.

Pas på de unge

Pas På De Unge har til formål at hjælpe og nedbringe antallet af unge, der mistrives. Grundtanken er, at unge skal trives i deres liv for at lykkes i deres liv. Derfor hjælper foreningen de unge ud af mistrivsel for at få dem tættere på beskæftigelse og et liv med gode fremtidsudsigter.

Læs mere om Pas På De Unge her.

Vi støtter foreningen Pas På De Unge.

Vi var hovedsponsor i forbindelse med julehjælp til 200 udsatte familier i 2023.

I samarbejde donerede vi julehjælp til 5 familier i forbindelse med julen i 2022.

Ved vores 5-års jubilæum fik vi indsamlet 15.000 kr. til støtte til foreningen.

Det sociale frikort

Socialt frikort er en mulighed for, at socialt udsatte kan tjene 20.000 kr. om året skattefrit.

Læs mere om Det sociale frikort her.

Hos Trekantens El Teknik har vi benyttet os af ordningen, og har ansat Claus, som havde en fortid som hjemløs og alkoholiker. Det blev en stor gevinst for både Claus og os.

Se videoen om ansættelsen af Claus her.

Årets rummelige virksomhed 2020

Prisen for Årets rummelige virksomhed bliver tildelt til virksomheder med samfundssind som udmærker sig for deres indsats på områder med henblik på at gøre en forskel for mennesker med personlige, fysiske eller helbredsmæssige udfordringer.

Trekantens El Teknik blev kåret til Årets rummelige virksomhed i 2020. Se mere her.

Læs også artikler fra diverse medier om kåringen her:

Fyens Stiftstidende

Vejle Amts Folkeblad

Ugeavisen Vejle

Uddannelse - praktik, læreplads

Hos Trekantens El Teknik finder vi det vigtigt at støtte op om uddannelse og læring, det gælder for alle – uanset baggrund og alder mm. Det er vigtigt at vi uddanner flere elektrikere og el-installatører i Danmark.

Det estimeres at vi i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte. Dette kan få konsekvenser for dansk økonomi, øge uligheden, bremse den grønne omstilling og forringe velfærden. 

Vi tager løbende praktikanter ind i virksomheden, så de kan få et indblik i og prøve at se, hvordan det er, at være elektriker. Dette er med til at udbrede forståelsen og vigtigheden af vores fag og har til mulighed at lede flere i denne retning.

Vi har mange unge/voksne i lære hos os. I dag har vi +20 lærlinge og vi får altid flere i lære i takt med at vi løbende udlærer svende.

Få et indblik i, hvordan hverdagen som lærling kan være her.

Trekanter logoSocialt ansvar

High:five

High:five er et landsdækkende projekt i samarbejde med kommuner, politi og kriminalforsorg hjælper unge med at finde et job eller få en praktikplads.

Læs mere om High:five her.

Jesper er rollemodel, mentor og kontaktperson for tidligere straffede hos Trekantens El Teknik i samarbejdet med High:five, en organtisation han selv fik hjælp fra.

I dag har vi flere ansatte med en kriminel fortid.

Læs artiklen om Jesper her.

Pas på de unge

Pas På De Unge har til formål at hjælpe og nedbringe antallet af unge, der mistrives. Grundtanken er, at unge skal trives i deres liv for at lykkes i deres liv. Derfor hjælper foreningen de unge ud af mistrivsel for at få dem tættere på beskæftigelse og et liv med gode fremtidsudsigter.

Læs mere om Pas På De Unge her.

Vi støtter foreningen Pas På De Unge.

I samarbejde hjalp vi til med julehjælp til 5 familier i forbindelse med julen i 2022.

Ved vores 5-års jubilæum fik vi indsamlet 15.000 kr. til støtte til foreningen.

Det sociale frikort

Socialt frikort er en mulighed for, at socialt udsatte kan tjene 20.000 kr. om året skattefrit.

Læs mere om Det sociale frikort her.

Hos Trekantens El Teknik har vi benyttet os af ordningen, og har ansat Claus, som havde en fortid som hjemløs og alkoholiker. Det blev en stor gevinst for både Claus og os.

Se videoen om ansættelsen af Claus her.

Årets rummelige virksomhed 2020

Prisen for Årets rummelige virksomhed bliver tildelt til virksomheder med samfundssind som udmærker sig for deres indsats på områder med henblik på at gøre en forskel for mennesker med personlige, fysiske eller helbredsmæssige udfordringer.

Trekantens El Teknik blev kåret til Årets rummelige virksomhed i 2020. Se mere her.

Læs også artikler fra diverse medier om kåringen her:

Fyens Stiftstidende

Vejle Amts Folkeblad

Ugeavisen Vejle

Uddannelse - praktik, læreplads

Hos Trekantens El Teknik finder vi det vigtigt at støtte op om uddannelse og læring, det gælder for alle – uanset baggrund og alder mm. Det er vigtigt at vi uddanner flere elektrikere og el-installatører i Danmark.

Det estimeres at vi i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte. Dette kan få konsekvenser for dansk økonomi, øge uligheden, bremse den grønne omstilling og forringe velfærden. 

Vi tager løbende praktikanter ind i virksomheden, så de kan få et indblik i og prøve at se, hvordan det er, at være elektriker. Dette er med til at udbrede forståelsen og vigtigheden af vores fag og har til mulighed at lede flere i denne retning.

Vi har mange unge/voksne i lære hos os. I dag har vi +20 lærlinge og vi får altid flere i lære i takt med at vi løbende udlærer svende.

Få et indblik i, hvordan hverdagen som lærling kan være her.

Trekantens El Teknik trekanterFN’s Verdensmål

Verdensmål logo

Trekantens El Tekniks indsatser bidrager til indfrielse af 8 af FN’s 17 Verdensmål:

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13 - Klimaindsats